Wizyty
Dzisiaj: 69
Wszystkie: 933758

Uroczysta zbiórka z okazji ślubowania przyjętego do służby strażaka.

Aktualności » Uroczysta zbiórka z okazji ślubowania przyjętego do służby strażaka.

 

W dniu 22 stycznia 2020 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji ślubowania przyjętego do służby strażaka Rafała Kondraciuka. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Wilk w obecności pracowników komendy i sztandaru.

 

Ślubowanie to bardzo ważny moment w życiu zawodowym każdego strażaka, roty ślubowania wyznaczają standardy bycia strażakiem Państwowej Straży Pożarnej. Jest ono postrzegane, jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

 

 

 

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

 

 

 

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”.

 

 

 

Opracowanie: KP PSP w Sokołowie Podlaskim