Wizyty
Dzisiaj: 27
Wszystkie: 964591

Odbiór skokochronu dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim w Ośrodku Szkolenia w Pionkach

Aktualności » Odbiór skokochronu dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim w Ośrodku Szkolenia w Pionkach

W dniu 8 października br. przeprowadzone zostały procedury odbiorów 19 skokochronów dla jednostek ratowniczo – gaśniczych z terenu województwa mazowieckiego, zadanie zostało zrealizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie.

 

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia została zainicjonowana przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w związku z przeprowadzoną analizą, której głównymi założeniami były m. in.:

- konieczność doposażenia jednostek PSP w sprzęt ratowniczy,

- możliwe do uzyskania oszczędności finansowe i aspekty organizacyjne,

- minimalizacja wydatków związanych z serwisowaniem i przeglądami ww. sprzętu,

- kumulacja zakupu dla 19 jednostek PSP w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej, wsparcie jednostki nadrzędnej w zakresie realizacji kluczowego zadania.

 

W wyniku zakończonych prac związanych z udzieleniem zamówienia publicznego cieszącego się dużym zainteresowaniem potencjalnych Wykonawców (złożono 4 oferty przetargowe) wybrano do realizacji kontraktu firmę REKORD RESCUE Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław, jako najkorzystniejszą ofertę pod względem ekonomicznym.

 

Procedura odbiorowa została poprzedzona szkoleniem zorganizowanym przez Wydział Logistyczny KW PSP w Warszawie i wykonawcę zamówienia firmę REKORD RESCUE Sp. z o.o. Następnie miała miejsce część techniczna – odbiór faktyczny skokochronów.

 

W pracach komisji odbiorowych w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP uczestniczył st. bryg. Piotr Równicki – Naczelnik Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie oraz mł. bryg. Robert Sałek – Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie.

 

Uczestnikami czynności odbiorowych byli przedstawiciele Komend Powiatowych i Miejskich PSP. Z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim uczestniczyli bryg. Paweł Dmowski oraz st. str. Artur Zegadło.

 

Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodziły z Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP oraz ze środków finansowych zgromadzone na funduszu wsparcia PSP. Dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim środki przekazała firma STW Spółka Akcyjna z Sokołowa Podlaskiego.

 

Więcej zdjęć na stronie: http://www.straz.pl/aktualnosci/odbior-skokochronow-dla-jednostek-psp-woj-mazowieckiego

 

Opracowanie: KW PSP w Warszawie, KP PSP w Sokołowie Podlaskim.