Wizyty
Dzisiaj: 5
Wszystkie: 964569

Aktualności

 

 •  

  Szanowni Państwo, z dniem 01.02.2021 r. strona internetowa

  Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim zostaje przeniesiona na portal gov.pl.

   

  Nowy adres strony to https://www.gov.pl/web/kppsp-sokolow-podlaski

 • Wytyczne dla PSP i OSP w zakresie transportu pacjentów do punktów szczepień jak i personelu medycznego do pacjentów

 • Zestawienie zdarzeń w rozbiciu na podział administracyjny w powiecie sokołowskim w 2021 roku.

 • Dnia 14 stycznia 2021 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych oraz jednostek OSP w sprawie planowanej akcji bezpłatnych i dobrowolnych szczepień przeciwko COVID-19 dla seniorów.

 • 18 grudnia 2020 roku w siedzibie Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się spotkanie Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem, komendantem głównym PSP i dh. Waldemarem Pawlakiem prezesem ZG ZOSP RP.

 • Zestawienie zdarzeń oraz wyjazdów jednostek OSP w powiecie sokołowskim w 2020 roku.

 • Życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego PSP z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2020

 • W związku z planowaną akcją szczepienia na Covid 19 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim oczekuje na deklaracje od druhów OSP. Strażacy, którzy chcą się zaszczepić, powinni wypełnić i podpisać druk „Oświadczenia woli o dobrowolnym poddaniu się szczepieniom przeciwko COVID-19” i przekazać Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim ul. Kolejowa 21.

  Z uwagi na wymagania w zakresie ochrony danych osobowych w/w oświadczenia powinny być dostarczone w formie papierowej do KP PSP w Sokołowie Podlaskim do dnia 18 grudnia 2020 r. do godziny 14.00.

 • W dniu 7 grudnia 2020 r. przy Hali Sportowej ZS nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim odbyła się "Mikołajkowa Akcja Poboru Krwi i Osocza". W akcji wzięli udział również strażacy PSP i OSP z powiatu sokołowskiego.

 • W dniu 4 grudnia 2020 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim odbyło się ślubowanie przyjętych do służby strażaków Rafała Krysiaka i Mateusza Jaszczuka. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Wilk w obecności Dowódcy JRG bryg. Pawła Dmowskiego.

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim otrzymała asortyment niezbędny do działań podczas epidemii koronawirusa. Środki ochrony indywidualnej przekazane poprzez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pochodziły z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych.

 • Informacja o wynikach końcowych naboru do służby przygotowawczej

  dotyczy Ogłoszenia nr 3/2020 z dnia 28 września 2020 r.

  Stanowisko, którego dotyczy postępowanie: stażysta w służbie przygotowawczej

  -docelowo: starszy ratownik lub starszy ratownik-kierowca

 • Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursach, które są integralną częścią strażackiego kalendarza plakatowego na 2021 rok.

  W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, strażacy nie pojawią się w Waszych szkołach, ale chcemy dotrzeć do Was, uczniów oraz pedagogów drogą elektroniczną.

 • W dniu 8 października 2020 roku do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim został dostarczony i wprowadzony do podziału bojowego nowy sprzęt ratowniczy. Zastąpił on dotychczas użytkowany skokochron, który musiał wycofany z podziału ze względu na zużycie.

 • Wyniki VI ETAPU naboru do służby przygotowawczej

  dotyczy Ogłoszenia nr 3/2020 z dnia 28 września 2020 r.

  Stanowisko, którego dotyczy postępowanie: stażysta w służbie przygotowawczej

  -docelowo: starszy ratownik lub starszy ratownik-kierowca

 • Przydatne linki w Bazie Wiedzy KG PSP

 • „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

 • W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.

 • W dniu 8 października br. przeprowadzone zostały procedury odbiorów 19 skokochronów dla jednostek ratowniczo – gaśniczych z terenu województwa mazowieckiego, zadanie zostało zrealizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie. Z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim uczestniczyli bryg. Paweł Dmowski oraz st. str. Artur Zegadło.

  Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodziły z Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP oraz ze środków finansowych zgromadzone na funduszu wsparcia PSP. Dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim środki przekazała firma STW Spółka Akcyjna z Sokołowa Podlaskiego.

 • Od 28 sierpnia 2020 roku sokołowscy strażacy wspólnie z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu oraz przedstawicielami samorządów uczestniczą w dystrybucji środków ochrony indywidualnej przeznaczonych na potrzeby placówek oświatowych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021.

 • W dniu 29 sierpnia 2020 r. na terenie Hufca ZHP Sokołów Podlaski przy ul. Kościuszki 11 odbyło się praktyczne szkolenie dla żołnierzy z 5 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

 • W dniu 20.07.2020 r. w miejscowości Rytele Święckie zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze mające na celu rozpoznanie możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz sprawdzono sposób wdrażania zasad bezpieczeństwa na terenie obozu pod namiotami. Ponadto mł. asp. Łukasz Tomczuk przypomniał uczestnikom obozu zasady bezpiecznego pobytu w lesie i nad wodą.

 • W dniu 30 czerwca 2020 r. odbyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne asp. sztab. Sławomira Trochimiuka.

 • 3 czerwca 2020 roku miało miejsce kolejne wydanie sprzętu ochrony osobistej oraz materiałów do dezynfekcji dla komend powiatowych i miejskich PSP z terenu woj. mazowieckiego.

 • W dniu 04 maja 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim odbyła się uroczystość z okazji „Dnia Strażaka”. Uroczysta zbiórka rozpoczęła się o godzinie 13.00 w garażu Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim.

 • W dniu 31 stycznia 2020 r. odbyła się ostatnia zmiana służby st. ogn. Roberta Biernata oraz st. ogn. Krzysztofa Krakowiaka związana z ich przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

 • Życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Dnia Strażaka

 • Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka

 • Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Strażaka

 • Życzenia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z okazji Dnia Strażaka

 • Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 2 maja 2020 roku na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim miał miejsce apel, podczas którego odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej.

 • Prosimy, aby przed strażakami nie ukrywać faktu pobytu w miejscach, gdzie występował koronawirus, a także faktu, że ktoś przebywa na kwarantannie z powodu podejrzenia zarażenia koronawirusem.

  Dyżurny odbierający telefoniczną prośbę o pomoc skierowaną do strażaków zawsze o to zapyta.

 • 22 kwietnia 2020 roku w związku ze zjawiskiem występowania i rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa na terenie kraju, Komenda Powiatowa PSP w Sokołowie Podlaskim odebrała od Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie środki ochrony indywidualnej (termometry, przyłbice, okulary ochronne, rękawiczki nitrylowe, maseczki chirurgiczne, płyn do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji powierzchni).

  Do 25 kwietnia 2020 roku Komenda Powiatowa PSP w Sokołowie Podlaskim przekazała 9 jednostkom OSP wytypowanym do działań z koronawirusem środki ochrony indywidualnej dla strażaków OSP (okulary ochronne, maseczki oraz rękawiczki).

 • W dniu 22 stycznia 2020 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji ślubowania przyjętego do służby strażaka Rafała Kondraciuka. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Wilk w obecności pracowników komendy i sztandaru.

 • Zestawienie zdarzeń w powiecie sokołowskim w 2019 roku w rozbiciu na jednostki administracyjne.

 •  W dniu 02 stycznia 2020 r. Komendant Powiatowy PSP w Sokołowie  Podlaskim st. bryg. Tomasz Wilk wręczył nagrodę pieniężna przyznaną przez Komendanta Głównego PSP.  

  Nagrodę pieniężną za wysoki poziom wiedzy specjalistycznej oraz realizowanie zadań związanych z udziałem w specjalistycznej grupie ratowniczej otrzymał st. ogn. Robert Biernat.