Wizyty
Dzisiaj: 21
Wszystkie: 964585

Ślubowanie przyjętych do służby strażaków.

Aktualności » Ślubowanie przyjętych do służby strażaków.

W dniu 4 grudnia 2020 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim odbyło się ślubowanie przyjętych do służby strażaków Rafała Krysiaka i Mateusza Jaszczuka. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Wilk w obecności Dowódcy JRG bryg. Pawła Dmowskiego. Zazwyczaj uroczysta zbiórka, w związku z obowiązkiem stosowania się do zasad reżimu sanitarnego, zorganizowana została w wąskim gronie funkcjonariuszy. 

Ślubowanie to bardzo ważny moment w życiu zawodowym każdego strażaka, roty ślubowania wyznaczają standardy bycia strażakiem Państwowej Straży Pożarnej. Jest ono postrzegane, jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

 

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

 

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”.

 

Opracowanie: KP PSP w Sokołowie Podlaskim