Wyposażenie

  • SAMOCHODY RATOWNICZO - GAŚNICZE NA WYPOSAŻENIU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

  • SAMOCHODY SPECJALNE NA WYPOSAŻENIU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

  • SPRZĘT PŁYWAJĄCY NA WYPOSAŻENIU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

  • PRZYCZEPKI NA WYPOSAŻENIU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

  • POMPY I MOTOPOMPY NA WYPOSAŻENIU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

     

  • POZOSTAŁY SPRZĘT NA WYPOSAŻENIU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM