Edukacja dla bezpieczeństwa - "Ognik"

Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”. Celem głównym programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania. W ramach programu „Bezpieczna+” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim działa sala edukacyjna „Ognik”. Zajęcia na sali  skierowane są do klas I-III szkół podstawowych. W załączeniu regulamin „Sali edukacyjnej Ognik” oraz karta zgłoszenia dla grup szkolnych.  

 

tel. kontaktowy w sprawie zgłoszeń (25) 781 70 09 wew. 44 (bryg. Paweł Dmowski - Dowódca JRG)


Pliki do pobrania: