Wizyty
Dzisiaj: 315
Wszystkie: 907139

Zakończenie szkolenia podstawowego OSP

Wydarzenia 2019 i akcje prewencji społecznej » Zakończenie szkolenia podstawowego OSP

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do uczestnictwa w działaniach ratowniczo- gaśniczych, wypracowania nawyków przestrzegania zasad BHP, umiejętności posługiwania się sprzętem ratowniczym podczas prowadzonych działań oraz umiejętności pracy w zespole.


Komisję egzaminacyjną stanowili: przewodniczący bryg. Sławomir Lipka, st. kpt. Grzegorz Kuc oraz st. kpt. Marcin Tomczuk. Podczas egzaminu obecny był przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego mł. asp. Sebastian Komuda. Do egzaminu przystąpiło 39 strażaków – ochotników. Uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych uzyskali wszyscy zdający egzamin.