Sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji w budynku Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim

Ćwiczenia » Sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji w budynku Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim

W dniu 11 września 2019 roku odbyło się praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji w budynku Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, wynikające z §17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 ze zm.).

Ponadto w obiekcie przeprowadzono ćwiczenia „pożar na oddziale dziecięcym 4 piętro” w wyniku, którego doszło do dużego zadymienia i nastąpiła ewakuacja personelu i pacjentów. W ćwiczeniach brały udział 3 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

                Ich celem było:

- sprawdzenie skuteczności procedur alarmowania w obiekcie,

- praktyczny sprawdzian ewakuacji ludzi z obiektu ZL II - przeznaczonego do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

- doskonalenie współdziałania między personelem Szpitala a zastępami straży pożarnej,

- doskonalenie umiejętności praktycznych strażaków-ratowników podczas akcji ratowniczo-gaśniczych,

- zapoznanie strażaków z obiektem Szpitala Powiatowego.

Po zakończeniu ćwiczeń odbyła się odprawa podsumowująca szkolenie z udziałem Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Sokołowie Podlaskim bryg. Sławomira Lipki oraz Dyrektor SPZOZ - Marii Sikorskiej.

 

 Opracowanie i zdjęcia: KP PSP w Sokołowie Podlaskim