KOMORA DYMOWA OSP

OSP » KOMORA DYMOWA OSP

 

Strażacy skierowani z jednostek OSP do testu w komorze dymowej powinni:

 

- pobrać kartę skierowania (druk w załączeniu strony internetowej KP PSP w Sokołowie Podlaskim w zakładce Ochotnicza Straż Pożarna/Komora Dymowa),

 

- czytelnie wypełnić kartę skierowania i oświadczenie, następnie dostarczyć ją do KP PSP w Sokołowie Podlaskim (pozostawiamy wolne pola na pieczęć jednostki kierującej oraz na podpis i pieczęć osoby kierującej, którą wypełnia się w KP PSP w Sokołowie Podlaskim),

 

- do karty dołączyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w działaniach ratowniczych (potwierdzone za zgodność ksero) oraz polisę NW ważną na czas testu w komorze dymowej (potwierdzone za zgodność ksero).

 

 

 

Kartę skierowania podpisuje Komendant Powiatowy PSP w Sokołowie Podlaskim po wcześniejszej weryfikacji dokumentów przez Wydział Operacyjny KP PSP. Karty skierowania przekazywane są do KM PSP Ostrołęka.

 

 

W dniu wyjazdu strażak OSP powinien posiadać:

Dowód osobisty, karta skierowania podpisana przez Komendanta Powiatowego PSP.

Kompletne ubranie specjalne tj. nomex, kominiarka, rękawice ochronne, hełm, buty skutery, buty sportowe.

Jednostka OSP wysyłająca swoich strażaków na test zapewnia im sprzęt ochrony układu oddechowego (aparaty i maski). Komora nie posiada własnych aparatów.

 

WAŻNE: 

Aparaty powinny być sprawne oraz posiadać aktualną legalizację. Wszystkie aparaty zostaną sprawdzone w dniu wyjazdu w siedzibie KP PSP Sokołów Podlaski przez strażaków PSP.

Komenda Powiatowa PSP w Sokołowie Podlaskim nie zapewnia transportu dla uczestników testu. Dojazd w ramach własnych. 

 

Zgodnie z nowymi wytycznymi KG PSP każdy czynny strażak OSP KSRG biorący udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych powinien raz na 5 lat zaliczyć test w komorze dymowej.

Każdy strażak OSP KSRG, który zamierza ukończyć szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP powinien zaliczyć test w komorze dymowej. Brak zaliczenia komory jest równoznaczny z niezaliczeniem szkolenia oraz niedopuszczeniem do egzaminu końcowego.

 .......................................................................................................................................

 

Terminy szkolenia w komorze dymowej KM PSP Ostrołęka przewidziane dla kursantów szkolenia podstawowego i OSP KSRG:

 

28 marca 2020 r. (sobota) godz. 9.00 KM PSP Ostrołęka – słuchacze szkolenia podstawowego.

16 maja 2020 r. (sobota) godz. 9.00 KM PSP Ostrołęka - uczniowie KLASY MUNDUROWEJ.

 

30 maja 2020 r. (sobota) godz. 9.00 KM PSP Ostrołęka - słuchacze szkolenia podstawowego.

 

07 września (sobota) godz. 9.00 KM PSP Ostrołęka - STRAŻACY OSP KSRG (Test skierowany jest do druhów z wszystkich jednostek OSP KSRG, którym upłynął jego termin ważności).

 

10 października 2020 r. (sobota) godz. 9.00 KM PSP Ostrołęka - słuchacze szkolenia podstawowego.

 

 

Prowadzący:

mł. bryg. Marcin Tomczuk

Wydział Operacyjny KP PSP

 


Pliki do pobrania: