Wizyty
Dzisiaj: 427
Wszystkie: 907251

Dzień Strażaka 2019 w KP PSP w Sokołowie Podlaskim

Wydarzenia 2019 i akcje prewencji społecznej » Dzień Strażaka 2019 w KP PSP w Sokołowie Podlaskim

Na uroczystość przybyli m.in. Senator RP – Waldemar Kraska,  Przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Grzegorz Janik, władze powiatu sokołowskiego, przedstawiciele samorządów miejskich i gminnych, prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP, kierownicy zakładów pracy i instytucji powiatu sokołowskiego, funkcjonariusze PSP, przewodniczący związków zawodowych oraz przedstawiciele  prasy lokalnej.

          Komendant Powiatowy PSP w Sokołowie Podlaskim st. bryg. Tomasz Wilk, powitał przybyłych gości oraz obchodzących swoje święto strażaków. W wystąpieniu podziękował strażakom i pracownikom cywilnym za  zaangażowanie w codziennej pracy i służbie. Podziękowania otrzymali również przedstawiciele władz samorządowych oraz lokalni przedsiębiorcy za okazywaną przychylność i dobrą współpracę. Na koniec wystąpienia złożył życzenia strażakom z okazji dnia strażaka. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie.

    Odznaczenia i wyróżnienia otrzymali:

Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 r.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył „Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę”:

- st. ogn. Robert Golatowski.

 

Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

- asp. sztab. Zenon Rytel-Kuc.

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. mazowieckiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej  Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. „Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

- kpt. Emil Iwańczuk,

- st. sekc. Andrzej Pniewski.

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych „Dyplomem Komendanta Głównego PSP” wyróżnił:

- st. asp. Sławomira Trochimiuka

 

Wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe:

- brygadiera: mł. bryg. Paweł Dmowski;

- młodszego brygadiera: st. kpt. Grzegorz Kuc, st. kpt. Marcin Tomczuk;

- młodszego kapitana: st. sekc. Tomasz Moczulski;

- aspiranta sztabowego: st. asp. Sławomir Trochimiuk ;

- aspiranta: mł. asp. Marek Gomza;

- ogniomistrza: mł. ogn. Łukasz Gulski;

- młodszego ogniomistrza: st. sekc. Andrzej Pniewski, st. sekc. Łukasz Tomczuk, st. sekc. Jarosław Wiktorzak, st. sekc. Paweł Wolski, st. sekc. Sylwester Wrzosek, st. sekc. Tomasz Wrzosek, st. sekc. Paweł Pniewski;

- sekcyjnego: st. str. Adrian Kalicki

- starszego strażaka: str. Kuba Grabowski, str. Artur Zegadło.

 

          Po odczytaniu listu okolicznościowego Prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejPana Andrzeja Dudy z okazji „Dnia Strażaka 2019”, głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli strażakom okolicznościowe życzenia oraz gratulowali wyróżnień i  awansów. W imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej podziękowania za codzienną służbę wszystkim strażakom złożył st. bryg. Grzegorz Janik  oraz odczytał list okolicznościowy.