Wizyty
Dzisiaj: 32
Wszystkie: 959478

Dzień Strażaka 2018

Wydarzenia 2019 i akcje prewencji społecznej » Dzień Strażaka 2018

Dzień Strażaka 2018

 W dniu 18 maja 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Sokołowie Podlaskim odbyła się uroczystość z okazji „Dnia Strażaka”. Uroczysta zbiórka rozpoczęła się o godzinie 13.00 w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili m.in. Senator RP – Waldemar Kraska,  Przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Andrzej Lisiecki, władze powiatu sokołowskiego, przedstawiciele samorządów miejskich i gminnych, prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP, kierownicy zakładów pracy i instytucji powiatu sokołowskiego, funkcjonariusze PSP i pracownicy cywilni komendy, przewodniczący związków zawodowych oraz przedstawiciele  prasy lokalnej.             

 

Komendant Powiatowy PSP w Sokołowie Podlaskim st. bryg. Tomasz Wilk,  powitał przybyłych gości oraz obchodzących swoje święto strażaków. W wystąpieniu podziękował strażakom i pracownikom cywilnym za  zaangażowanie w codziennej pracy i służbie. Podziękowania otrzymali również przedstawiciele władz samorządowych oraz lokalni przedsiębiorcy za okazywaną przychylność i dobrą współpracę. Ponadto Komendant Powiatowy PSP wspomniał, że rok 2018 - to wyjatkowy rok, w którym obchodzimy Stuletnią Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podkreślił, że również strażacy brali czynny udział w walkach o odzyskanie niepodległości. Po odzyskaniu niepodległości podczas ogranizowania struktur państwa to właśnie  Polscy Strażacy odegrali niebagatelną rolę, często będąc jedyną lokalną, a jednocześnie istniejącą zorganizowaną grupą porządkową, której ufała miejscowa ludność.

 

Podczas uroczystości odznaczono zasłużonych strażaków zawodowych, a także osoby wspierające ochronę przeciwpożarową. Wręczono także awanse na wyższe stopnie służbowe.

    

Odznaczenia i wyróżnienia otrzymali:

 

 Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2018 r.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył:

„Brązowym Krzyżem Zasługi”

  - asp. sztab. Zenon Rytel-Kuc

 

 Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył:

 

Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę”

- st. ogn.Nasiłowski Marcin

- st. ogn. Krakowiak Krzysztof 

 

„Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę”

 - mł. bryg. Paweł Dmowski

 

 Uchwałą  Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. mazowieckiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej  Polskiej z dnia 19 marca 2018r. 

 

 Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: 

- Pan Zbigniew Paczóski

       - mł. ogn. Tomasz Cieślak

 „Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: 

- Pan Kazimierz Kisiel 

- mł.ogn. Łukasz Komar  

- mł.ogn. Radosław Wojewódzki 

 

„Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa” odznaczony został: 

mł. kpt. Mateusz Nasiłowski

 

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za szczególne zaangażowanie  w działaniach ratowniczo-gaśniczych „Dyplomem Komendanta Głównego PSP” wyróżnił:

 - bryg. Sławomir  Iwański

 

 Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

 

- brygadiera: Sławomir Lipka; 

- młodszego kapitana: Daniel Iwańczuk; 

- aspiranta: Krzysztof Sawicki;

 

 - starszego ogniomistrza: Robert Biernat, Robert Golatowski, Grzegorz Sosna;

 - ogniomistrza:Tomasz Cieślak, Jacek Czarnocki, Piotr Jaźwiński, Beata Tomczuk;

 - starszego sekcyjnego: Łukasz Kalicki, Konrad Krochmal, Paweł Żylak.

 - sekcyjnego: Karol Musiej.

 

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli strażakom okolicznościowe życzenia oraz gratulowali wyróżnień i  awansów. W imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej podziękowania za codzienną służbę wszystkim strażakom złożył st. bryg. Andrzej Lisiecki oraz odczytał list okolicznościowy.

 


Pliki do pobrania: