Ćwiczenia powiatowe LAS 2019

Ćwiczenia » Ćwiczenia powiatowe LAS 2019

W dniu 16 kwietnia 2019 r. odbyły się na terenie leśnictwa „Treblinka” połączone ćwiczenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego przy udziale pracowników Nadleśnictwa Sokołów.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie działań większych związków taktycznych podczas dużych pożarów lasów, jak również podawania wody na znaczne odległości. Realizowano następujące założenia: dysponowanie sił do działań, utworzenie punktu przyjęcia sił i środków, tworzenie związków taktycznych,  zbudowania zaopatrzenia wodnego pozwalającego na utrzymanie skutecznych prądów gaśniczych, zorganizowanie łączności radiowej, doskonalenie współdziałania pomiędzy jednostkami oraz poszczególnymi służbami.

 

Udział wzięły wybrane jednostki z gmin Kosów Lacki, Sokołów Podlaski, Repki, Jabłonna Lacka, Sterdyń, Sabnie, Ceranów oraz zastępy PSP z Sokołowa Podlaskiego. Całość działań nadzorował sztab składający się z oficerów Komendy Powiatowej PSP a obserwatorami byli Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Wilk, Wicestarosta Sokołowski – Pan Ryszard Domański, Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki – Pan Jan Słomiak, przedstawiciel Nadleśnictwa Sokołów  – Pan Jerzy Wąsowski oraz pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Sokołowskiego Pan Sławomir Kotowski.

Zdjęcia: KP PSP Sokołów Podlaski oraz Starostwo Powiatowe

Tekst: KP PSP Sokołów Podlaski