Ćwiczenia „Wirów 2019”

Ćwiczenia » Ćwiczenia „Wirów 2019”

W dniu 09.10.2019 r. na rzece Bug, w miejscowości Wirów, gm. Jabłonna Lacka odbyły się ćwiczenia na akwenach wodnych z udziałem SGRW-N „Sokołów 5” i SGRChem-Eko „Siedlce 6”.

Realizowane były zgodnie z planem ćwiczeń Mazowieckiej Brygady Odwodowej na rok 2019. Według scenariusza około godz. 10:00 do Dyżurnego SKKP w Sokołowie Podlaskim wpływa informacja od osoby postronnej, że na skutek osunięcia się skarpy samochód przewożący środki ochrony roślin wpadł do rzeki.

Na miejsce jako pierwszy dojeżdża zastęp OSP Skrzeszew, a następnie docierają zastępy  PSP:  Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Sokołów 5” oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Siedlce 6” z KM PSP w Siedlcach.

Rozpoczyna się akcja ratownicza polegająca na:
- Przeszukaniu linii brzegowej rzeki w celu odnalezienia ewentualnych osób poszkodowanych,
- Odnalezieniu samochodu pod wodą, przeszukaniu jego wnętrza, sprawdzeniu obecności w nim osób przez nurka ratownika,
- Udzieleniu pomocy medycznej osobom poszkodowanym,
- Pobraniu próbek i określenie stopnia skażenia wody,
- Lokalizacji i ograniczeniu wycieku substancji niebezpiecznych,
- Rozstawieniu zapory ograniczającej rozprzestrzenianie się substancji niebezpiecznych,
- Prowadzeniu czynności ratowniczych mające na celu wydobycie pojazdu z rzeki.

Ćwiczenia miały na celu m.in.:
- Zapoznanie się z warunkami prowadzenia akcji ratowniczej na rzece w przypadku wystąpienia zagrożenia chemiczno-ekologicznego,
- Doskonalenie użycia sprzętu specjalistycznego i asekuracji w działaniach ratowniczych,
- Sprawdzenie przygotowania podmiotów ratowniczych do działań związanych z usuwaniem skutków skażenia środowiska,
- Rozpoznanie operacyjne odcinka rzeki.

W ćwiczeniach  wzięło udział łącznie 6 zastępów straży pożarnej i 24 strażaków PSP i OSP, a oceniane były przez rozjemców z Komend Powiatowych PSP w Węgrowie i  Łosic.

Opracowanie własne.