Okres wiosenny - podsumowanie wyjazdów

Interwencje 2019 i starsze » Archiwalne Informacje ze zdarzeń

W okresie wiosennym odnotowujemy wzrost kolizji oraz wypadków drogowych na terenie naszego powiatu. Bardzo często kolizje i wypadki drogowe spowodowane są bezmyślnością, alkoholem oraz brawurą prowadzących. Strażacy PSP i OSP brali udział 11 razy w usuwaniu skutków wypadków drogowych. Odnotowujemy również pożary traw, nieużytków rolnych, w przewodach kominowych oraz budynków gospodarskich, mieszkalnych i produkcyjnych. Pomiędzy 27 marcem a 06 czerwcem zanotowano 27 pożarów do których wyjeżdżały zarówno zastępy PSP jak i OSP. W okresie wiosennym pojawiają się pierwsze zgłoszenia dotyczące owadów błonkoskrzydłych, szerszeni i os oraz pszczół. Owady te stwarzają zagrożenie dla ludzi i zwierząt bardzo często budując swoje gniazda w pobliżu zabudowań lub w budynkach mieszkalnych i gospodarskich. Strażacy 7 razy usuwali te groźne owady z bezpośredniego sąsiedztwa ludzi. Z pozostałych zdarzeń do których wyjeżdżali strażacy PSP i OSP należy wymienić alarmy z monitoringu pożarowego, usuwanie złamanych konarów drzew z dróg lokalnych, powiatowych i krajowych, pompowanie wody z zalanych piwnic, usuwanie palm oleju łącznie 25 wyjazdów.  Strażacy zabezpieczali również 5 razy lądowanie śmigłowca LPR oraz pomagali zespołom medycznym ZRM i Policji w dotarciu do poszkodowanych.  

 

 

st.kpt. Wojciech Rogowski

Wydział Operacyjny KP PSP